WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

XXXII sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji

P R O G R A M
XXXII sesji
Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji
 
 9 lutego 2018 r. /godz. 13:00, 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, sala sesyjna nr 206

I. Powitanie radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 28 grudnia 2017 roku.

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

3. Informacja Starosty o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.

4. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji planu pracy na 2017 rok.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok,

b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,

c) podjęcia „Stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planowanego poszerzenia granic administracyjnych Miasta Kalisza o sołectwo Kościelna Wieś I”,

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

e) zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego,

f) przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2018 - 2020”,

g) określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt  dziecka w pieczy zastępczej.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wnioski i oświadczenia Radnych.   

III. Zamknięcie obrad.      

Mirosław Kuberka
/ - /

Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie