Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 17 marca 2023 r.

    Muzeum Zamku w Gołuchowie odzyskało dyptyk „Mater Dolorosa”„Ecce Homo” z II poł. XV wieku, namalowany w Niderlandach w warsztacie Dirka Boutsa....

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

ETAP II - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.
Etap II: Przebudowa drogi nr 4308P Grab – Pleszew (odc. Grab – Czermin)

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)

Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-042/09
Całkowita wartość: 8 973 817,09 PLN.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  4 202 371,01 PLN (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 4 202 371,01 PLN (kwalifikowane) + 319 562,23 PLN
Środki Partnera Projektu – Gminy Czermin – 249 512,84 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 11.06.2010 r. – 30.05.2011 r.
Okres finansowej realizacji Projektu: 28.10.2009 r. – 30.06.2011 r.

Informacje o projekcie
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 4308P Grab – Pleszew na odcinku Grab – Czermin od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 Jarocin Rychwał w m. Grab do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311 P Strzydzew – Broniszewice w miejscowości Czermin.
W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną m.in.: poszerzenie jezdni do 6,0 m szerokości, korekta łuków poziomych, wzmocnienie i wykonanie nowej nawierzchni, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowościach Wieczyn, Pieruszyce i Czermin, utwardzenie istniejących zjazdów, utwardzenie poboczy poza obszarem zabudowanym o szer. 1,0 m.
Długość przebudowywanej drogi – 8,784 km.
Długość wybudowanych chodników – 5,885 km
Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 7 szt.
Partner projektu – Gmina Czermin z własnych środków wykona kanalizację wraz z przyłączami na przebudowywanym odcinku w miejscowości Czermin oraz nowe oświetlenie uliczne w m. Wieczyn i nowe lampy w miejscowościach Grab i Czermin.
Realizacja projektu zapewni mieszkańcom powiatu dogodny dostęp do ważnych szlaków krajowych nr 11 i 12 przebiegających przez siedzibę Powiatu i drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Rychwał. Uzyskane ułatwienie komunikacyjne przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej powiatu, tj. rozwoju dotychczasowych i powstaniu nowych podmiotów gospodarczych, zarówno w sferze produkcji, jak i usług kreujących nowe stanowiska pracy. Nastąpi zwiększenie dywersyfikacji zatrudnienia, zwiększenie atrakcyjności powiatu jako miejsca pracy i zamieszkania. Mieszkańcom miejscowości przyległych do drogi ułatwiony zostanie dostęp do niezbędnej infrastruktury społecznej (ośrodków: gospodarczych, nauki, kultury i wypoczynku) oraz miejsc pracy w Pleszewie, Kaliszu i Poznaniu.
Realizację robót powierzono wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy – BUDKOM PPHU, J. Hofman i K. Kosecki s.j, ul. Łódzka 114 – 120, 62 – 800 Kalisz. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 2010 r.

stopka

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem