Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 26 października 2018 r. 

    W Starostwie Powiatowym w Pleszewie podpisano umowę koalicyjną między Polskim Stronnictwem Ludowym a Miłośnikami Ziemi Pleszewskiej, plus radnym...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat Ammerland Powiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica

Nagroda Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica jest honorowym wyróżnieniem za zasługi dla rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego, współpracy międzynarodowej lub promocji Powiatu Pleszewskiego.

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica i wzór wniosku

Nagroda przyznawana jest w formie aktu nadania, wpisu do księgi ewidencyjnej laureatów oraz pamiątki rzeczowej tj. statuetki z brązu o wysokości 30 cm, która przedstawia popiersie Artura Szenica (1869-1932) - ziemianina z Korzkiew, patrioty, działacza niepodległościowego, pierwszego Starosty Pleszewskiego po odzyskaniu niepodległości.     


Po raz pierwszy Nagrody Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica nadano w 2017 roku, a jej pierwszymi laureatami byli:  Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz pan Marek Biernat. Wręczenia nagród dokonali Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka w dniu 6 stycznia 2017r. w kinie "Hel" podczas uroczystej gali z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego.

 

LAUREACI
NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO
im. ARTURA SZENICA
2017

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Od wielu lat ZSUG aktywnie współpracuje z pracodawcami, w tym z lokalnym rzemiosłem i skuteczne przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u kilkuset pracodawców z Powiatu Pleszewskiego i powiatów sąsiednich. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami wprowadzono szereg nowatorskich rozwiązań w procesie kształcenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego oraz w metodyce nauczania, w tym: włączenie pracodawców w przygotowanie programów nauki w zawodach różnych branż, kształcenie dualne oraz naprzemienną organizację pracy i nauki ucznia (tydzień w szkole, tydzień na praktykach). Wspólnie realizowane są projekty unijne, innowacje pedagogiczne a także przygotowania do udziału w konkursach branżowych np. budowlanych, fryzjerskich, piekarskich i gastronomicznych.
Uczniowie ZSUG odnoszą sukcesy w konkursach i turniejach zawodowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskich, zdobywają dyplomy dodatkowych form kształcenia, stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty Pleszewskiego.
W ciągu ostatnich 10 lat poza subwencją oświatową szkoła pozyskała dodatkowe 2 mln zł środków zewnętrznych na realizację projektów edukacyjnych i różnych form działalności, jak: staże, wymiany zagraniczne, szkolenia branżowe, warsztaty, jak również na doposażenie w sprzęt do pracowni zawodowych, pomoce dydaktyczne i podręczniki szkolne.
ZSU-G współpracuje z zagranicznymi szkołami zawodowymi m.in. z Gütersloh i Borna w Niemczech oraz ze Stebnika k. Truskawca na Ukrainie.
Od czterech lat Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych jest organizatorem Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie - sztandarowej imprezy Powiatu Pleszewskiego, promującej tradycje rzemieślnicze i szkolnictwo zawodowe. Festiwal odniósł ogromny sukces frekwencyjny i promocyjny.
ZSUG kultywuje pamięć i krzewi idee swojego wielkiego patrona Hipolita Cegielskiego. Kształci i wychowuje młodzież w duchu pozytywizmu i pracy organicznej, w kulcie pracowitości, przedsiębiorczości, kreatywności i samodzielności. Rok rocznie szkoła organizuje Święto Patrona, a do tradycji szkoły wprowadzono ceremonię symbolicznego pasowania absolwentów na czeladników "Szablą Kilińskiego".
Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło ZSU-G w Pleszewie Medalem "LABOR OMNIA VINCIT".
W 2016 roku szkoła zawodowa w Pleszewie obchodziła Jubileusz 130-lecia.


Nagrodę dla ZSU-G w Pleszewie odebrała dyrektor szkoły Iwona Kałużna


Marek Biernat

Marek Biernat jest trenerem dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym "ŻAKI" Taczanów. Jego podopieczni, młodzi tenisiści regularnie zdobywają medale w Okręgowych Turniejach Klasyfikacyjnych i Mistrzostwach Okręgu - Południowa Wielkopolska.

Marek Biernat jest także prezesem i trenerem w klubie sportu niepełnosprawnych "START" Kalisz oraz jednym z trenerów polskiej Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych. Pełni ponadto funkcję członka Prezydium Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Jest sędzią międzynarodowym w tej dyscyplinie sportu. To on zorganizował po raz pierwszy w Pleszewie Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w 2014 roku. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro jego podopieczni zdobyli aż 8 medali. Jak sam przyznaje był bardzo miło zaskoczony, że udało się odnieść aż tak wielki sukces. ego motto życiowe brzmi: "Walcz o to czego pragniesz, bo samo do ciebie nie przyjdzie, szczęściu trzeba pomóc".


Jörg Bensberg

Nagroda została przyznania za zasługi dla Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Jest wyrazem uznania i wdzięczności za osobiste zaangażowanie Landrata Ammerlandu Jörga Bensberga w rozwijanie i umacnianie partnerstwa Powiatu Ammerland (Dolna Saksonia, Niemcy) i Powiatu Pleszewskiego (Wielkopolska, Polska).
Jörg Bensberg od początku był zwolennikiem porozumienia obu powiatów. Gdy w 2000r. podpisywano porozumienie partnerskie pełnił funkcje dyrektora administracyjnego powiatu Ammerland. Uważany jest za jednego ze współtwórców i dobrego ducha współpracy obu samorządów. Partnerstwo Ammerlandu i Powiatu Pleszewskiego było impulsem do nawiązania współpracy między gminami, instytucjami, szpitalami i szkołami. Zaangażowany w organizację wizyt w obu krajach, wymianę młodzieży, wspólne projekty, wydarzenia kulturalne, sportowe oraz działania na rzecz zbliżenia różnych środowisk z powiatów pleszewskiego i ammerlandzkiego - seniorów, kobiet, gospodyń wiejskich, lekarzy, strażaków, sportowców, artystów, pracowników oświaty, opieki społecznej i gospodarki wodnej. Nagroda stanowi podziękowanie za 16 lat przyjaźni i pomyślnej współpracy obu samorządów.


Nagroda została przekazana w dniu 13 stycznia 2017r. na Spotkaniu Noworocznym Ammerland w Westerstede
przez Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego
i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie Mirosława Kuberkę.


LAUREAT NAGRODY STAROSTY PLESZEWSKIEGO im. ARTURA SZENICA 2018

Tomasz Vogt

Tomasz Vogt - założyciel prywatnych instytucji kultury: Muzeum Piekarstwa w Pleszewie oraz Muzeum Tradycji Rzemiosła Pleszewskiego.
Muzeum Piekarstwa mieści się w dawnej piekarni rodzinnej na rogu ul. Kraszewskiego i Tyniec, która funkcjonowała od 1913 roku. W 2005 roku produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych została przeniesiona do nowoczesnego zakładu w Kowalewie, a w dawnym zakładzie urządzono muzeum. Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów, wśród nich: piece, maszyny, urządzenia piekarnicze oraz sprzęt m.in.: mieszarki, ubijarki, drylownice, żarna, formy. Ponadto w zbiorach znajdują się dokumenty cechowe (najstarsze z nich pochodzą z 1784 roku), stare protokólarze Cechu Piekarskiego, statuty piekarskie, stemple oraz pamiątki rodziny Vogtów, która trudni się piekarstwem od ponad 170 lat. Placówka prowadzi działalność wystawową i edukacyjną, organizując lekcje muzealne oraz warsztaty z wypieku bułek, ciast domowych lub tradycyjnych Rogali Marcińskich.
Wielkim marzeniem Tomasza Vogta było stworzenie izby muzealnej ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak kowal, szewc, garncarz, bednarz, rymarz i siodlarz. Po wielu latach starań w 2014 roku otworzył Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego, któremu przyświeca hasło "Kuźnia zawodów - ocalić od zapomnienia". Muzeum mieści się w dawnej kuźni na rogu ul. Podgórnej i Krótkiej w Pleszewie, wybudowanej w 1915 roku. W muzeum można zobaczyć zrekonstruowane stanowiska pracy, narzędzia, zdjęcia i dokumenty związane z rzemiosłem, wykonywanym dawniej na Ziemi Pleszewskiej, a wpisanym w wielkopolską tradycję i historię.

Brązową statuetkę - popiersie Artura Szenica - wraz z aktem nadania nagrody Tomasz Vogt otrzymał 6 stycznia 2018r. podczas uroczystej gali z okazji Święta Powiatu Pleszewskiego w kinie "Hel"

Opr.
Tomasz Wojtala
Rzecznik Prasowy

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem