Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 28 listopada 2022 roku

    W Dobrzycy odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanych w tym roku dwóch dróg: drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca (ul....

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Podpisanie umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu

umowafnPowiat Pleszewski pozyskał grant z Funduszu Norweskiego w kwocie 93.540 EURO na wdrożenie nowatorskiego projektu edukacyjnego w latach 2022 - 2023 pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. To wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pleszewskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.

hh81 grudnia 2021 r. porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu podpisali: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Wicestarosta Damian Szwedziak, Skarbnik Powiatu Mariusz Gramala oraz dyrektor CWRKDiZ Magdalena Sekura-Nowicka w obecności dyrektor ZST Izabeli Mikstackiej-Mikuły.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie w zawodach technicznych poprzez nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki rynku pracy. Chodzi o to, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się lokalnych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne miejsca zatrudnienia.

grafika 03

Projekt edukacyjny został opracowany w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w partnerstwie z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Sumę 93.540 EURO przyznała nam Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach „Programu Edukacja", a środki pochodzą z tzw. Funduszu Norweskiego tj. Mechanizmu Finansowego EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego (granty rządów Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Projekt będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Umożliwi wdrożenie innowacyjnego kształcenia dualnego, odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy (w tym na nauczanie zdalne/hybrydowe). Innowacją będzie tworzenie programów nauczania w oparciu o ścisłą współpracę z pracodawcami i uczniami z terenu powiatu. Pogłębiona analiza potrzeb miejscowych pracodawców oraz poznanie preferencji zawodowych grupy uczniów posłuży do opracowania raportu. Będzie to punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania z uwzględnieniem dodatkowych zajęć, dedykowanych konkretnym pracodawcom oraz przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych.

Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach: ● technik mechatronik ● technik pojazdów samochodowych.

Uczniowie zyskają dodatkowa wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy mogą liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

***

Konferencja otwierająca! Ruszył projekt norweski
w pleszewskim technikum

konfeeogzstUczestnicy konferencji oświatowej ogłosili rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. To wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pleszewskiego i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza.


belkaeog

Konferencję inauguracyjną otworzył Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak - Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZST w Pleszewie poprzez pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami i aktualizację programów nauczania pod kątem specyfiki i potrzeb lokalnego rynku pracy. Zależy nam na tym, aby przygotować odpowiednie kadry techniczne dla rozwijających się miejscowych firm, a absolwentom technikum zapewnić w przyszłości dobre i stabilne zatrudnienie - powiedział wicestarosta.

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, nauczyciele zawodów, przedstawiciele przemysłu, przedsiębiorcy pleszewskiej branży kotlarskiej i samochodowej.

Moderatorem konferencji był naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk.

Wystąpienia na temat roli kształcenia zawodowego miały: Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

- Odczarowaliśmy już szkolnictwo zawodowe, choć ten proces cały czas jeszcze trwa. Zmieniamy to bardzo skutecznie. Pleszew jest przykładem dla całej Wielkopolski, że potrafimy współpracować i widzimy, jakie są potrzeby edukacyjne i potrzeby lokalnych firm. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza jaskółka, która uczyni wiosnę i z tej okazji w głównej mierze skorzystają lokalni uczniowie, którzy będą się tutaj rozwijać, pracować i mieszkać - podkreślała wicemarszałek Paulina Stochniałek.

W roli prelegentów wystąpili:

  • Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu Magdalena Sekura-Nowicka przedstawiła szczegółowo założenia projektu norweskiego w pleszewskim technikum,
  • Dyrektor ZST Izabela Mikstacka-Mikuła mówiła o perspektywach dla szkoły i uczniów w związku z wdrożeniem projektu,
  • Prezes FAMOT Pleszew Mariusz Derbich scharakteryzował swoją spółkę, mówił o jej planach rozwojowych i potrzebach kadrowych oraz bliskiej współpracy z samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi.

Projekt norweski będzie realizowany w ZST w latach 2022-23. Grupą docelową projektu będzie grupa 60 uczniów ZST w Pleszewie, kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie zyskają dodatkową wiedzę i nowe kompetencje zawodowe, a pracodawcy będą mogli liczyć na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

 

***

Po dwóch dniach dyskusji.
Projekt norweski w pleszewskim technikum

pkatafnaZa nami prezentacje, dyskusje, wnioski oraz podsumowanie wstępnych wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb miejscowych pracodawców i uczniów w zawodach technicznych; mechatronika i mechanika pojazdów samochodowych. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie odbyły się spotkania przedsiębiorców i nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach Projektu Norweskiego. Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia technikum do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

W  dwudniowej konferencji  - 16 i 17 maja br. - w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie w  ramach realizowanego Projektu Norweskiego uczestniczyli przedstawiciele starostwa, zainteresowani przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele zawodów technicznych. Analizycy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza zaprezentowali wstępne wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród pleszewskich przedsiębiorców na temat oczekiwań wobec potencjalnych pracowników oraz opinie uczniów na temat kształcenia zawodowego i planowanej kariery zawodowej. 

Powiat Pleszewski we współpracy z CWRKDiZ w Kaliszu realizuje obecnie projekt pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, współfinansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach Funduszu EOG.

belkaeog

***

Narady ekspertów metodyki nauczania i nauczycieli zawodów 

 ckalisz22

Za nami narady zespołu ekspertów metodycznych i nauczycieli zawodu w ramach projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Dwudniowa konferencja robocza odbyła się w dn 7-8 lipca 2022 r. tym razem w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

W pracach projektowych biorą udział metodycy, nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, analitycy CWRKDiZ oraz eksperci z Instytut Badań Edukacyjnych.

W spotkaniach uczestniczyli także: w roli gospodarza dyrektor CWRKDiZ Magdalena Sekura-Nowicka, z ramienia organu prowdzącego Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak, naczelnik wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie Sławomir Sobczyk oraz dyrektor ZST Izabela Mikstacka-Mikuła.

Pierwszego dnia przedstawiono rekomendacje do aktualizacji programu nauczania na kierunku technik mechanik pojazdów samochodowych. Była ożywiona dyskusja, wymiana doświadczeń, propozycje i wnioski. Drugi dzień poświęcono na omówienia propozycji zmian do programu nauczania w zawodzie technik mechatronik.

 

 

***

Raport z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców i uczniów 

rapor fn zst 2022

Od lutego 2022 roku pracowaliśmy nad👉 Raportem z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz uczniów Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.

Opracowanie zawiera informacje dotyczące jakości kształcenia na kierunkach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz propozycje i kierunki zmian programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów, przedsiębiorców oraz w odniesieniu do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Raport do pobrania 

* * *

Mechatronicy z wizytą w fabryce FAMOT

moriGrupa uczniów klasy mechatronicznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie pod opieką nauczyciela zawodu Roberta Karczewskiego odwiedziła fabrykę obrabiarek FAMOT Pleszew, należącą do koncerny DMG MORI Polska. Uczniowie zapoznali się z profilem działalności produkcyjnej. Mieli okazję zapoznać się z pracą operatora uniwersalnego centrum frezarskiego CMX 50 U.

Pleszewskie technikum i FAMOT widzą korzyści, płynące z nawiązania bliskiej współpracy. W przyszłości uczniowie mają szanse znaleźć w fabryce stałe zatrudnienie, a firma może liczyć na pozyskanie przyuczonych pracowników.

FAMOT Pleszew jest największym producentem obrabiarek w Polsce i Europie Środkowej. Produkuje centra tokarskie CLX, pionowe centra frezarskie serii CMX V i M1 oraz uniwersalne centra 5-osiowych CMX U. Rocznie wytwarza do 2000 obrabiarek do metalu. Ich odbiorcami są klienci z ponad 50 krajów na całym świecie. FAMOT to także ważny dostawca komponentów do innych fabryk grupy DMG MORI. Zakład szczyci się automatyzacją i cyfryzacją procesu produkcji. Dzięki hali obróbczej XXL może obrabiać komponenty o masie do nawet 40 ton.

Wizyta uczniów w FAMOCIE jest efektem zacieśniania współpracy pleszewskiego technikum z pracodawcami i lokalnym przemysłem w ramach projektu pt. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Projekt realizowany jest przez Powiat Pleszewski we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Kalisza. 

 

 

* * *

Wycieczka do warsztatu samochodowego

tech sam

Klasa I Technikum Samochodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, spełniając założenia zaktualizowanego programu nauczania dla technika  mechanika pojazdów samochodowych, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Mechaniki Pojazdowej Waldemara Sobczaka

Uczniowie zapoznali się z zakresem działalności warsztatu samochodowego. Mieli okazję poznać wyposażenie warsztatu oraz organizację pracy mechaników - od momentu przyjęcia od klienta samochodu, poprzez naprawdę, aż do wydania sprawnego samochodu. Wycieczkę zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Ireneusz Trzeciak.

 

belkaeog

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem