Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 21 stycznia 2022 r.

  Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak wspólnie z Wiceburmistrz Pleszewa Izabelą Świątek oraz dyrektorem Muzeum Regionalnego Adamem Staszakiem złożył...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Projektu Europejskie


Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" RZIIP AKO

Powiat Pleszewski w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP AKO).

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Koszty projektu: Całkowita wartość projektu: 8.283.587,84 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 8.168.678,53 zł.

Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6.943.376,73 zł (85,00 % kosztów kwalifikowalnych).

Planowane zakończenie projektu: październik 2020 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych - w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących głównych grup zadań:

 1. Utworzenie serwerowni RZIIP AKO - adaptacja wybranych pomieszczeń budynku Villa Calisia w Kaliszu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania serwerowni RZIIP AKO.
 2. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest według ogólnej koncepcji, którą można charakteryzować jako „zaprojektuj i wykonaj”. Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zadania zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS dla RZIIP AKO. Zakres rzeczowy zadania obejmie przede wszystkim:
  1. Zakup i montaż serwera centralnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  2. Zakup i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST biorących udział w realizacji projektu.
  3. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS.
  4. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS.
  5. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO.
  6. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS - 12 grup tematycznych (portali) - w tym ortofotomapa terenu AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, ewidencja dróg i obiektów mostowych.
  7. Zakupy sprzętowe: stacje robocze komputerowe wraz z drukarkami - sprzęt przeznaczony do obsługi systemu
   - 23 zestawy (po jednym zestawie dla każdej JST uczestniczącej w projekcie).
  8. Zakup sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego do aktualizacji i sprawdzania poprawności działania systemu.

Uzupełnieniem powyższego będzie cykl szkoleń z obsługi RZIIP AKO (kierowanych w zależności od zakresu: do administratorów systemu, koordynatorów gminnych/powiatowych systemu, użytkowników systemu - pracowników urzędów uczestniczących w projekcie JST AKO).

 1. Nadzory techniczne - nadzory nad prawidłowym wykonaniem map akustycznych i ewidencji dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 2. Działania informacyjno-promocyjne.

Liderem projektu RZIIP AKO jest Miasto Kalisz, a realizowany jest on na zasadzie partnerskiej współpracy 23 Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.


"Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych"

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary

Projektu pn. "Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kaliskim (Lider projektu), Miastem Kalisz, Gminą Blizanów i Gminę Opatówek.

 Na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów  - Kuchary Powiat Pleszewski pozyskał środki w wysokości 2.999.649,62 zł. Planowane zakończenie projektu – wrzesień 2019 r.

W ramach zadania realizowanego przez Powiat Pleszewski zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 6 008 m i szerokości 2,5 m.

Realizacja projektu w roku 2018 - Odcinek Kuchary – Kucharki (3 120 m)

Wartość robót budowlanych: 2.526.932,81 zł.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp.K. z Jarocina.

Nadzór inwestorski: INWESTOM Tomasz Ludwiczak, ul. Deszczowa 2, 63-200 Jarocin.

28.06.2018 - podpisanie umowy z wykonawcą

16.11.2018 – planowany termin zakończenia prac budowlanych.

 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem