Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 22 października 2021 r.

    W Domu Rzemiosła w Pleszewie miało miejsce pasowanie uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych na czeladników. W uroczystości uczestniczył...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Święto Powiatu Pleszewskiego 2018

swieto powiatuUroczysta msza święta w intencji powiatu, gong mszalny w darze dla kościoła, oficjalna gala w kinie „Hel”, zaszczytni goście, interesująca prelekcja regionalisty, doroczne stypendia dla uczniów, nagrody za zasługi dla powiatu, niezapomniany koncert zespołu GołBREAK - Święto Powiatu Pleszewskiego 2018 już za nami! Kryształową nagrodę „Filar Kształcenia Zawodowego” zdobył wieloletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Olgierd Rusinek. Brązową statuetkę -„Nagrodę Honorową Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica” - odebrał zał. Muzeum Piekarstwa w Pleszewie i Muzeum Tradycji Rzemiosła Pleszewskiego T. Vogt.

 W sobotę, 6 stycznia 2018 r. Powiat Pleszewski obchodził swoje święto. Minęło 99 lat od pamiętnego ogłoszenia niepodległości i ustanowienia polskiej administracji w Pleszewie po latach zaboru pruskiego w Święto Trzech Króli w 1919 roku. Obchody rocznicowe rozpoczęły się od mszy świętej w intencji samorządu powiatowego w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Nabożeństwo odprawił ks. kanonik Tadeusz Pietrzak. Przybyły poczty sztandarowe instytucji i organizacji społecznych. Delegacja Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Pleszewie złożyła dary ołtarza: mosiężny gong mszalny, kwiaty, kredę, kadzidło i mirę.

swieto powiatu 02
Po południu w kinie „Hel” odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Powiatu. Wśród gości honorowych byli: poseł, wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska, poseł Jerzy Kozłowski, senator RP Andrzej Wojtyła, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Obecni byli burmistrzowie, wójtowie, radni, szefowie służb, prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, zaproszeni uczniowie z rodzicami, dziennikarze. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka. Akademię poprowadził rzecznik prasowy starostwa Tomasz Wojtala.

Starosta Maciej Wasielewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Mówił o idei Święta Powiatu, osiągnięciach i inwestycjach 2017 roku, planach samorządu na 2018 rok. Podziękował za współpracę w minionym roku i złożył życzenia na 2018 rok.    

Historyk i etnograf Stanisław Małyszko wygłosił prelekcję nt. „Założenia dworskie i pałacowe w Powiecie Pleszewskim”.


 Stypendia Starosty Pleszewskiego

Stypendia starosty odebrało 12 uczniów za wysokie średnie ocen oraz 5 za dodatkowe osiągnięcia.       

a) Kategoria „Najlepszy uczeń gimnazjum”

Joanna Rutkowska, Olga JagielskaFilip Wawrzyniak z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie

swieto powiatu 03

b) Kategoria „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej”

Dagmara Bielerzewska
, Maciej Kempiński, Magdalena Staniszewska  z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

swieto powiatu 04

c) Kategoria „Najlepszy uczeń Technikum”     

Faustyna SuchodolskaAleksandra Melka z Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Klaudia Winiecka z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

swieto powiatu 05

d) Kategoria „Najlepszy uczeń szkoły zawodowej”Mateusz Walendowski, Patrycja Woźniak, Weronika Sołtysiak z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

swieto powiatu 06

e) Kategoria otwarta

swieto powiatu 07

Marek Pruski
Pochodzi z Kowalewa. Uczy się w III klasie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Ma niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Aktywnie uczestniczy w życie szkoły, angażuje się w organizację przedstawień, apeli i akademii szkolnych. Jest członkiem kółek; sportowego, tanecznego, teatralnego oraz szkolnej sekcji olimpiad specjalnych. Reprezentuje Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w międzyszkolnych konkursach sportowych i artystycznych. Brał udział w olimpiadach specjalnych regionu południowej Wielkopolski w konkurencjach gry w kule (bocce) i kręgle (bowling). W marcu 2017 roku wraz z drużyną zajął II miejsce w IX Międzyszkolnym Turnieju Kręglarskim Szkół i Placówek Specjalnych. Uczestniczył w przeglądach twórczości artystycznej dzieci niepełnosprawnych. Wystąpił m.in. w pokazie krakowiaka na V Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej pod hasłem „Zwyczaje, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce - czyli śladami Oskara Kolberga” w Poznaniu, a także w pokazie tańca współczesnego podczas Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pleszewie.    

Sandra Kurkowiak
Mieszka w Fabianowie, gm. Dobrzyca. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymała średnią ocen 5,0 oraz świadectwo z wyróżnieniem. Ceniona zawodniczka sportowa. Ma predyspozycje do konkurencji biegowych. Reprezentuje szkołę i Powiat Pleszewski na olimpiadach i zawodach sportowych. Zdobywa laury na zawodach szczebla rejonowego, okręgowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Jej największe osiągnięcia w sezonie sportowym 2016/2017:
• XIV miejsce w biegu na 400 m i VII miejsce w biegu na 400 m przez płotki na Mistrzostwach Polski w Toruniu
• VI miejsce w biegu na 400 m kobiet i III w biegu na 400 m przez płotki kobiet na Mistrzostwach Polski LZS w Pile
• XIV miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w biegach przełajowych kobiet w  Żerkowie
• XIV miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 400 m przez płotki we Wrocławiu
• II miejsce w biegu na 400 m na XVIII Licealiadzie i III miejsce w tej samej konkurencji w Finale Wojewódzkim Licealiady w Poznaniu
• II miejsce Mistrzostw Wielkopolski U20 w biegu na 400 m w Poznaniu
• III miejsce Mistrzostw Wielkopolski LZS w biegach przełajowych w Solcu Wielkopolskim
   

Dominika Henglewicz
Jest absolwentką Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Wyróżnia się w nauce. Otrzymała oceny celujące z większości przedmiotów: z języka polskiego, religii, muzyki, plastyki, biologii, chemii, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć technicznych. W roku szkolnym 2016/2017 Dominika Henglewicz reprezentowała szkołę w licznych konkursach rejonowych m.in. z Biologii i Języka Polskiego. Laureatka konkursu matematycznego. Dzięki sukcesowi była zwolniona z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Wyróżniona w konkursie Alfik Matematyczny. Wicemistrzyni Województwa Wielkopolskiego w szachach drużynowych.

Zofia Kubiak
Była uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica. W 2016 r. otrzymała Nagrodę Starosty Pleszewskiego w kategorii „Najlepszy uczeń gimnazjum” za wysoką średnią ocen 5,88. Cechuje się wyjątkowymi zdolnościami naukowymi. Otrzymała oceny celujące z większości przedmiotów: z języka rosyjskiego, religii, muzyki, plastyki, historii, WOS, geografii, biologii, chemii, matematyki, informatyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych i zajęć technicznych. Odbyła podróż po Wielkiej Brytanii, połączoną z intensywną nauką języka angielskiego. Uzdolniona w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Reprezentowała szkole w wojewódzkim konkursie matematycznym. Jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii została zwolniona z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.      

Martyna Andersz
Mieszka w Lenartowicach. Uczy się w Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im Hipolita Cegielskiego w Pleszewie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2016/2017 otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując wysoką średnią ocen 5,21, a z przedmiotów zawodowych 5,5. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach promujących szkołę i kształcenie zawodowe. Reprezentuje swoją szkołę i Powiat Pleszewski na olimpiadach i konkursach. Startowała  m.in. w:
• Olimpiadzie ZUS „ Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
• II edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”,
• XXI Wielkopolskim Konkursie Plastycznym na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową,
• Strażackim konkursie plastycznym pt. „25 lat Państwowej Straży Pożarnej -  Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Uzyskała Certyfikat EUROPASS, potwierdzający europejski wymiar kwalifikacji zawodowych. Jest społeczniczką i aktywnym członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie.

Nagroda „Filar Kształcenia Zawodowego”

Nagrodę „Filar Kształcenia Zawodowego” otrzymał Olgierd Rusinek.

swieto powiatu 08

Olgierd Rusinek - współwłaściciel firmy „Rusinek”, wieloletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. Wyszkolił 52 uczniów w zawodzie piekarz, 26 w zawodzie cukiernik oraz 17 w zawodzie sprzedawca. Współpracuje w zakresie modyfikacji programów praktycznej nauki zawodu oraz wymagań egzaminacyjnych, dostosowując je do oczekiwań rynku pracy. Nadzoruje i koordynuje pracę komisji egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. Organizuje warsztaty dla uczniów, kursy oraz wycieczki edukacyjne, a także szkolenia, umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Skutecznie promuje w środowisku lokalnym kształcenie zawodowe i pracę w rzemiośle. Angażuje się w coroczne edycje Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie. Pan Olgierd Rusinek ma szczególne zasługi w działaniach na rzecz kształcenia zawodowego i dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy.

„Nagroda Honorowa Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica”

Brązową statuetkę Artura Szenica otrzymał Tomasz Vogt.

swieto powiatu 09

Tomasz Vogt - założyciel prywatnych instytucji kultury; Muzeum Piekarstwa w Pleszewie oraz Muzeum Tradycji Rzemiosła Pleszewskiego. Muzeum Piekarstwa mieści się w dawnej piekarni rodzinnej na rogu ul. Kraszewskiego i Tyniec, która funkcjonowała od 1913 roku. W 2005 roku produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych została przeniesiona do nowoczesnego zakładu w Kowalewie, a w dawnym zakładzie urządzono muzeum. Na ekspozycję składa się ponad 1000 eksponatów, wśród nich: piece, maszyny, urządzenia piekarnicze oraz sprzęt m.in.: mieszarki, ubijarki, drylownice, żarna, formy. Ponadto w zbiorach znajdują się dokumenty cechowe (najstarsze z nich pochodzą z 1784 roku), stare protokólarze Cechu Piekarskiego, statuty piekarskie, stemple oraz pamiątki rodziny Vogtów, która trudni się piekarstwem od ponad 170 lat. Placówka prowadzi działalność wystawową i edukacyjną, organizując lekcje muzealne oraz warsztaty z wypieku bułek, ciast domowych lub tradycyjnych Rogali Marcińskich. Goście muzeum mogą samodzielnie uformować ciasto do pieczenia, co jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. Co ciekawe - w muzeum odbyły się także warsztaty domowego wyrobu masła, przygotowania pyrek z gziką, a nawet kiszenia kapusty. Wielkim marzeniem Pana Tomasza Vogta było stworzenie izby muzealnej ginących zawodów rzemieślniczych, takich jak kowal, szewc, garncarz, bednarz, rymarz i siodlarz. Po wielu latach starań w 2014 roku otworzył Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego, któremu przyświeca hasło „Kuźnia zawodów - ocalić od zapomnienia”. Muzeum mieści się w dawnej kuźni na rogu ul. Podgórnej i Krótkiej w Pleszewie, wybudowanej w 1915 roku. W muzeum można zobaczyć zrekonstruowane stanowiska pracy, narzędzia, zdjęcia i dokumenty związane z rzemiosłem, wykonywanym dawniej na Ziemi Pleszewskiej, a wpisanym w wielkopolską tradycję i historię.


Gala zakończyła się wspaniałym koncertem noworocznym w wykonaniu chóru „GołBREAK” z Gołuchowa pod kierownictwem Joanny Gogulskiej. Wystep poprowadził impresario Witold Pelka.

Opr. T.Wojtala

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem