Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 25 lutego 2020 r.

    Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

XXXIV sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji - PROGRAM

herb
W środę, 27 czerwca 2018 r. odbędzie się sesja absolutoryjna - XXXIV sesja Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji. Dalej szczegółowy porządek obrad.
PROGRAM
XXXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji  
27 czerwca (środa) 2018 roku,  godz. 14:00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79,
sala sesyjna nr 206
 
I. Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych gości - stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek  obrad obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok.
4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok.
5. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2017 rok.
6. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja  epidemiologiczna  Powiatu  Pleszewskiego   w roku 2017.
7. Ocena zasobów pomocy  społecznej w Powiecie Pleszewskim za 2017 rok.
8. Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu  pomocy  społecznej w 2017 roku.
9.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze  działalności   pożytku publicznego w roku 2017.
10. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok:    
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok,
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego   Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  w sprawie  wyrażenia  opinii o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu  Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2017 rok,
d) dyskusja,
e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
12. Absolutorium:
a) zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2017 r. do  31.12.2017 r.,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c) przedstawienie  uchwały Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  w sprawie  wyrażenia   opinii o wniosku   Komisji Rewizyjnej  Rady  Powiatu w Pleszewie o udzielenie   absolutorium Zarządowi  Powiatu za 2017 rok,
d) dyskusja,
e) głosowanie w sprawie  udzielenia   absolutorium  Zarządowi  Powiatu w  Pleszewie  za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu  Pleszewskiego,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu
pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu
pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
e) zmiany Uchwały Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powierzenia Miastu  i Gminie  Pleszew  zadań w zakresie  prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
f) przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Porozumieć się bez przemocy”,
g) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie - Starosty Pleszewskiego.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
III. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem