Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 22 października 2021 r.

  W Domu Rzemiosła w Pleszewie miało miejsce pasowanie uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych na czeladników. W uroczystości uczestniczył...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Powiat Pleszewski i Gostyński. Wspólny projekt aktywizacji niepełnosprawnych

logomrpipsW tegorocznej edycji konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysoko oceniło wspólny projekt Pleszewa i Gostynia pn. „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”  i przyznało grant na jego realizację. Projekt zakłada uruchomienie w tych dwóch powiatach systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.

Autorami i realizatorami projektu są instytucje i organizacje pomocy społecznej z Pleszewa i Gostynia:

 • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie
 • Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu 
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Wartość projektu - 98.966 zł

Kwota dofinansowania -  77.500 zł

Okres realizacji projektu: maj - grudzień 2018 roku

Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie ponadpowiatowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.

System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowanych w powiecie gostyńskim i pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi obecnie zagrożonych marginalizacją lub już zmarginalizowanych

Planowane działania w ramach projektu „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”:

 1. organizację warsztatów rozwijających rozwój zainteresowań i umiejętności,
 2. rozwój aktywności uwzględniających indywidualne zainteresowania,
 3. organizację imprez rekreacyjnych,
 4. planowanie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu,
 5. poszerzenie oferty środowiskowych form wsparcia,
 6. upowszechnianie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego,
 7. podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych,
 8. działania mające na celu integrację osób z zaburzeniami i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,
 9. organizację spotkań prezentujących twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi,
 10. organizację spotkań terapeutycznych mających na celu wzmocnienie oraz poprawę relacji członków rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi, oraz organizację kursów podnoszących kwalifikację kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 11. zorganizowanie wyjść do lokalnego kina
 12. realizacja zajęć usprawniających na basenie
 13. zajęcia aktywizujące — usprawniające na bowlingu
 14. piknik mający na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym połączony z wojewódzkim turniejem gry w bule (promocja sportu dedykowanego dla środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi) 
 15. festiwal kultur
 16. szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi (poszukiwanie nowych metod pracy, wdrażanie nowatorskich elementów z zakresu aktywizacji i terapii osób niepełnosprawnych pozwali na rozwój i poszerzenie oferty skierowanej do tej grupy)
 17. uruchomienie mobilnego punktu porad dla rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi
 18. upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców poprzez zorganizowanie konferencji szkoleniowej oraz konferencji podsumowującej projekt wraz z wystawą fotograficzną
 19. szkolenia i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym
 20. warsztaty dla rodziców i opiekunów, podnoszące ich kompetencje i umiejętności praktyczne we wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz łagodną i umiarkowaną postacią otępienia, a także dla ich opiekunów.
Koncepcja spotkań jest oparta na funkcjonującym od lat modelu amsterdamskim oraz na działającym w Poznaniu Centrum Spotkań prowadzonym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Planowane są zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze, a także spotkania z psychologiem.

Przeprowadzone badania, doświadczenia innych placówek oraz analiza potrzeb lokalnego środowiska wskazują, że wsparcie zintegrowane oferowane przez Centra Spotkań w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie napięcia emocjonalnego, poprawę nastroju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poszerza kompetencje opiekunów. 

Twórcy projektu mają nadzieję, że wspólna inicjatywa pozwoli na rozwój form wsparcia dla osób z otępieniem  oraz  poszerzy zakres oferowanej pomocy dla mieszkańców powiatu pleszewskiego.

Źródło:
PCPR Pleszew

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem