Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 1 czerwca 2023 r.

    DZIEŃ DZIECKA w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w Pleszewie. Starostę reprezentowała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

ETAP III - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim.
Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Projekt nr WND-RPWP.02.02.02-30-072/10
Całkowita wartość: 7 558 332,66 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 956 579,04 PLN (80% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny Powiatu Pleszewskiego – 1 489 144,77 PLN (k.kwalifikowany) + 78 579,73 PLN
Środki Partnera Projektu – Gminy Czermin - 34 029,12 PLN
Okres rzeczowej realizacji Projektu: 28.04.2011 – 10.11.2011
Okres finansowej realizacji Projektu: 24.09.2010 – 30.12.2011
Informacje o projekcie
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew. Jest to ostatni etap przebudowy całego ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim, która ma na celu stworzenie powiązania sieci dróg powiatowych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Przebudowywana droga stanowi najważniejszy szlak komunikacyjny Powiatu Pleszewskiego i powiatów sąsiednich łączący drogę krajową nr 12 w m. Pleszew z drogą wojewódzką w m. Grab.
W ramach przebudowy 6,3 km odcinka drogi planowane jest m.in.: poszerzenie jezdni do 6,0 m szerokości, korekta łuków poziomych, przebudowa chodników o dł. 3,211 km, budowa 2 szt. Zatok autobusowych, utwardzenie poboczy, budowa ścieżki rowerowej w miejscu zdewastowanego chodnika pomiędzy miejscowościami Pleszew i Marszew, skorygowanie niebezpiecznego zakrętu w m. Czermin.
Partner Projektu – Gmina Czermin ze swoich środków zakupi wiatę przystankową, zagospodaruje tereny zielone po wykonanej korekcie łuków w miejscowości Czermin i zamontuje sygnalizację ostrzegawczą przy przejściu dla pieszych przed szkołą w m. Czermin.

stopka

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem