WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

O Serwisie

Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie stworzony został w celu promocji i informacji regionalnej Powiatu Pleszewskiego, oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Serwis spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.).

Minimalne wymagania umożliwiające pełne korzystanie z serwisu.

 • System operacyjny umożliwiający wyświetlanie stron internetowych w trybie graficznym.
 • Przeglądarka internetowa z wbudowaną obsługą javascript w wersji 2, oraz obsługująca kaskadowe arkusze styli w wersji minimalnej CSS 2.x (zalecane 3.x)
 • Zainstalowana wtyczka (plugin) Adobe Flash Player ver. 11.x
 • Minimalna rozdzielczość monitora 1200x800 pikseli.
 • Zaleca się używanie przeglądarki internetowej obsługującej HTML5.

Oświadczenie autora serwisu
Autor oprogramowania serwisu oświadcza, że niniejsze oprogramowanie zostało dostosowane i przetestowane pod względem użyteczności w następujących systemach i przeglądarkach internetowych:

 • Microsoft Windows (w tym: XP, Vista, Windows 7, Windows 8)
  • Internet Explorer 9, 10 (w sposób odpowiedni dla danego rodzaju systemu MS Windows)
  • Mozilla Firefox 11
  • Safari 5.x
  • Opera
  • Google Chrome
 • MacOS X
  • Safari 5.x
  • Mozilla Firefox 11
 • Linux (Debian, Mandriva,Ubuntu)
  • Mozilla Firefox (KDE 4.x, Gnome 3.x)
  • Midori

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że drobne różnice wynikające ze sposobu renderowania serwisu, obsługi HTML5 i CSS3, oraz posiadanych przez użytkownika czcionek nie wpływają ujemnie na odbiór serwisu.
W celu pełnego komfortu odbioru estetycznego niniejszego serwisu internetowego, autorzy polecają przeglądarkę internetową obsługującą języj HTML5 oraz kaskadowe arkusze styli w wersji 3.x.

Polityka prywatności i zasady użytkowania

Starostwo Powiatowe w Pleszewie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie pleszew.starostwo.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej – Statystyki odwiedzin serwisu. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Starostwa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, za wyjątkiem danych dotyczących statystyki odwiedzin, które gromadzone są i przetwarzane przez naszego ISP firmę Jaronet&WebVision w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i usług pokrewnych. Dane te objęte są klauzulą poufności i nie są przekazywane i przetwarzane w celach marketingowych.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu, kraj odwiedzającego, rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny komputera oraz rozdzielczość i głębię kolorów monitora. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Starostwa Powiatowego w Pleszewie nastąpiło przez odnośnik,

Odnośniki do innych stron
Serwis Starostwa Powiatowego w Pleszewie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Powiatu Pleszewskiego.

Herb i flaga powiatu pleszewskiego
Użycie znaków graficznych charakteryzujących Powiat Pleszewski w tym logo, herbu i flagi powiatu łącznie lub w poszczególnych elementach wymaga uzyskania zgody ich właściciela tj. Starosty Powiatu Pleszewskiego i odbywa się na zasadach określonych w Zasadach przyznawania patronatu Starosty Pleszewskiego.

Znaki towarowe i wizerunki osób
Użyte w treści serwisu znaki towarowe, oraz nazwy produktów lub usług stanowią własność ich producentów i podlegają szczególnej ochronie na zasadach odrębnych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego. Wymienienie lub zobrazowanie w treści serwisu nazwy, loga lub innego znaku zastrzeżonego ma charakter wyłącznie poglądowy lub informacyjny i nie może stanowić podstawy do jakich kolwiek roszczeń ze strony ich właścicieli.
Jeżeli w treści serwisu internetowego lub w serwisach należących do Starostwa Powiatowego w Pleszewie umieszczono wizerunek osoby lub osób, uczyniono jedynie jako szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Nie jest wymagane zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)

Korespondencja email oraz Formularz korespondencyjny
Usługa korespondencji elektronicznej email objęta jest zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.
Zgodnie z powyższym informujemy, że korespondencja nadsyłana do sytemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Pleszewie zawiera wszelkie informacje umożliwiające identyfikację nadawcy tj.

 • Adres email nadawcy
 • Data i czas nadania korespondencji
 • Datę i czas złożenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
 • Nazwę i nr IP komputera nadawcy (nawet wtedy kiedy korespondencja wysyłana była za pomocą formularzy korespondencyjnych innego operatora).

Dane te podlegają szczególnej ochronie i wykorzystywane są wyłącznie do załatwienia danej sprawy, a gromadzone są w celu wykorzystania do ewentualnej korespondencji służbowej.
Użytkownik podczas wysyłania korespondencji za pomocą formularzy znajdujących się na naszym serwisie internetowym otrzymuje w sposób automatyczny potwierdzenie nadania korespondencji. Potwierdzenie nadane jest na adres wskazany w formularzu.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Pomimo, że redakcja serwisu internetowego dokłada wszelkich starań co do jakości i aktualności informacji tam zawartych, to jednak z przyczyn technicznych niektóre z informacji mogą być zdezaktualizowane. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Pleszewie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych na stronach internetowych informacji, oraz nie ponosi odpowiedzialności co do ich jakości i zupełności. W celu uzyskania pełnej informacji na wybrany temat, prosimy o kontakt z wybranym Wydziałem Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść i działanie serwisów internetowych do jakich odwołujemy się w treści naszego serwisu (linki). Odnośniki do innych serwisów zostały podane w dobrej wierze i na podstawie uzyskanych informacji, jednak za treści i wskazówki w nich zawarte jedyną odpowiedzialność ponosi właściciel danego serwisu internetowego.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie zastrzega sobie możliwość zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości informacji zawartych w serwisie. Zmiany te mogą następować w każdej chwili bez powiadamiania kogo kol wiek o ich dokonaniu.