WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

STOWARZYSZENIA W POWIECIE

Organizacje pozarządowe to wszelkie organizacje non profit działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Organizacje te tworzą tzw. trzeci sektor gospodarki (obok publicznego i rynkowego). Podstawowymi formami prawnymi działalności organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Wyróżnia się stowarzyszenia zwykłe (nieprowadzące działalności gospodarczej), stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) tzw. stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, związki stowarzyszeń oraz stowarzyszenia sportowe.

Działalność stowarzyszeń regulują:

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 855 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 206 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Zainteresowanych założeniem i działalnością stowarzyszeń zapraszamy do lektury materiałów zamieszczonych w następujących zakładkach:

W poszczególnych zakładkach dostępne są ogólne informacje o wybranym rodzaju stowarzyszenia, procedura rejestracji, obowiązki stowarzyszenia wobec organu nadzoru, a także wzory dokumentów do pobrania. Ponadto, umieszczone zostały wykazy stowarzyszeń działających w powiecie, z podziałem na poszczególne rodzaje.

Zadania Starosty z zakresu nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na obszarze powiatu pleszewskiego realizuje Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Poznańska 79
63 - 300 Pleszew
pokój: 2
tel: 62 7429 615
e – mail: stowarzyszenia@powiatpleszewski.pl